088 179 9999
Aanpassingen in de pensioenregeling per 1 Januari 2024

Werkt u als uitzendkracht of gedetacheerde?
Dan neemt u waarschijnlijk deel aan de pensioenregeling van StiPP.

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling
Een beschikbare premieregeling houdt in dat u individueel een pensioenkapitaal opbouwt.
Er wordt elke maand geld op uw pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd.
Het ingelegde geld en het beleggingsresultaat zijn samen uw pensioenkapitaal.
Als u met pensioen gaat, koopt u met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering.
De hoogte van uw pensioenuitkering hangt af van hoeveel geld u inlegt, het behaalde
beleggingsresultaat en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

De Basis- en Plusregeling van StiPP
U start als werknemer vanaf uw eerste werkdag direct met pensioen opbouwen in de Basisregeling.
Hier bouwt u maximaal 52 gewerkte weken pensioen op.
Heeft u 52 weken gewerkt bij één of meerdere werkgevers in de branche?
Dan meld uw werkgever u aan voor de Plusregeling.
In Mijn StiPP Pensioen ziet u aan welke regeling u deelneemt.

Pensioenkapitaal
Uw beschikbare premie wordt vastgesteld over een deel van uw jaarlijkse brutoloon.
Dat gaat dus niet over uw hele loon. We houden namelijk rekening met uw AOW.
Dat doen we door een franchise te gebruiken. De franchise in 2024 is € 8,45 per uur.
Daarnaast kan het zijn dat een onderdeel van uw loon niet pensioengevend is.
Over het pensioengevend salaris min de franchise wordt de beschikbare premie van
7,4% vastgesteld

StiPP Basisregeling
Premieverdeling waarbij alleen de werkgever betaalt
Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen.
De premie voor uw pensioen bedraagt 8% van de pensioengrondslag

StiPP Plus regeling
Premieverdeling waarbij deelnemer en werkgever beide bijdragen
Uw werkgever betaalt elke maand premie voor uw pensioen.
U draagt hieraan bij door de betaling van een werknemersbijdrage.
Dit bedrag wordt ingehouden op uw salaris.
Uw werkgever betaalt 2/3 van de premie en u betaalt zelf maximaal 1/3
van de premie. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.
De premie voor uw pensioen bedraagt 12,0% van de pensioengrondslag.


Copyright BeterBaan 2023
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.