088 179 9999
Op 1 augustus 2022 is de verplichting van de PAWW (Private Aanvulling WW en WGA) in werking gegaan.

De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Wat betekent dit voor jou? Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang een WW-uitkering. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld door de sociale partners: de Private aanvulling WW en WGA.

FNV, CNV en VCP maken met werkgevers in cao’s afspraken om de aanpassingen in de WW- en WGA- uitkeringen te repareren. Zo houden mensen die hun werk verliezen meer zekerheid over hun inkomen.

Wat repareert de PAWW?
De WW- en de WGA-uitkeringen zijn nu anders opgebouwd. Je recht op WW of WGA wordt anders berekend. Daardoor is de periode dat je recht hebt op WW of WGA korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats
van één maand nog maar een halve maand WW op per gewerkt jaar. De maximale duur van de WW- en de WGA- uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert de kortere WW en WGA.

Rekenvoorbeeld
Kirsten wordt na 18 jaar werken werkloos. In de oude situatie zou zij 18 maanden WW krijgen. In de nieuwe situatie wordt dit anders: (10 x 1) + (8 x 1⁄2) = 14
maanden WW. Kristel krijgt 4 maanden minder lang WW. Die 4 maanden repareert de PAWW.

Wie betaalt de PAWW?
De werknemers betalen de bijdrage voor de PAWW. De bijdrage wordt ingehouden op het brutoloon van de werknemer. Dit is zo afgesproken door de werkgevers- en werknemersorganisaties. De premie voor de wettelijke WW wordt betaald door de werkgevers. De bijdrage (Uitzendkrachten CAO) wordt (verplicht) door de uitzendwerkgever gecompenseerd via een opslag op het brutoloon. De uitzendkracht betaald dus zelf niets.

Hoe werkt de PAWW?
De cao-tafels leggen de PAWW-afspraken vast in de cao. Werkgevers die onder een deelnemende cao vallen houden de PAWW-bijdrage in op het loon van de werkne-
mers. De bijdrage wordt gestort in het PAWW-fonds. Voor het beheer van de bijdragegelden is de Stichting PAWW opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.
De financiering van de PAWW-uitkeringen is gebaseerd op een omslagstelsel. Dit betekent dat de werknemers de lasten dragen van de uitkeringen van dit moment.
Het stichtingsbestuur ziet erop toe dat er voldoende geld in het fonds zit om de uitkeringen te betalen. Als de uitgaven niet meer gedekt worden door de inkomsten kunnen de uitkeringen verlaagd of stopgezet worden.

Werknemers van organisaties die zijn aangesloten bij de SPAWW, kunnen aanspraak maken op een PAWW-uitkering. Voorwaarde is dat ze op het moment van ontslag of bij aanvang van een WGA-recht onder een cao vallen waarin hierover een afspraak is gemaakt. Dat laatste is vanaf 1 augustus 2022 dus ook het geval voor de uitzendbranche.

Stap je over naar een baan zonder een cao waarin de PAWW-afspraken vastliggen? Dan maak je geen aanspraak op de PAWW als je van daaruit werkloos wordt. Daarom is het zo belangrijk dat in zo veel mogelijk cao’s de PAWW-
afspraken vastgelegd worden.

  • De PAWW-bijdrage wordt berekend over het brutoloon.
  • Als brutoloon houdt de SPAWW al het loon in geld aan.
  • Het brutoloon is gemaximeerd op het maximum bijdrageloon werknemersverzekeringen.
  • In 2022 is de hoogte van de bijdrage 0,2%.

 Hoe vraag je een PAWW-uitkering aan?

Wanneer je werkloos wordt vraag je eerst een WW-uitkering aan via het UWV. Heb je meer dan 10 jaar arbeidsverleden én val je binnen een cao waarin de PAWW-afspraken zijn opgenomen? Dan kom je in aanmerking voor een PAWW-uitkering na afoop van de wettelijke WW- of WGA-periode.

paww

Aanvragen PAWW-uitkering


Copyright BeterBaan 2023
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.