088 179 9999
INCASSO

Betaal op tijd en voorkom onaangename verrassingen…Bij het tekenen van de uitzendovereenkomst bent u de verplichting aangegaan om de facturen binnen het overeengekomen betalingstermijn te voldoen.

U mag van ons verwachten dat wij onze uitzendkrachten wekelijks uitbetalen, alsmede al de daarbij behorende verplichtingen. De uitzendkrachten worden door ons voorgefinancierd.

Het is niet toegestaan een of meerdere facturen te verrekenen, op welke wijze dan ook. De uiterste betaaldag dat het op onze rekening bijgeschreven dient te staan, staat op de facturen vermeld.

In de regel ontvangt U eerst een aanmaning (zonder kosten). Hierin wordt U gemaand om de factuur alsnog binnen enkele dagen te voldoen. (Dit laat onverlet dat de uitzendkracht kan worden teruggetrokken).

Mocht de betaling hierna alsnog uitblijven krijgt U een incasso schrijven waarin U onder andere 2,5% vertragingsrente in rekening wordt gebracht alsmede 20% van de openstaande vordering als incassokosten (met een minimum van € 400,-). Indien ook deze betaling uitblijft volgt een gerechtelijke procedure.

De aan U bij aanvang overhandigde algemene voorwaarden voorzien hierin.
Een uitzendkracht is tenslotte net als Uw eigen personeel gebaat bij tijdige betalingen. Heeft U vragen over het bovenstaande dan staan wij U graag te woord. Onze algemene voorwaarden kan U hier downloaden

BANKZAKEN

Download Het formulier Automatische Incasso

EXTRA INFO: RABOBANK Handleiding Euro incasso voor bedrijven


Copyright BeterBaan 2023
Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met ons cookiebeleid.