BeterBaan is met al zijn filialen gecertificeerd

Veiligheid van Uitzendkrachten bij onze Inleners staat immers voorop.

VCU is geen wettelijke regeling, maar VCU biedt vaak een concrete en praktische invulling van wettelijke regelingen of vult deze aan. Zo voldoet een VCA gecertificeerde aannemer bijvoorbeeld aantoonbaar aan een aantal verplichtingen uit de Arbowet.

De opdrachtgever bepaalt of VCU-certificatie vereist is en, zo ja, van welk niveau: De opdrachtgever is overigens wettelijk niet verplicht om VCU te eisen.

VCU-certificatie is vooral bedoeld voor uitzendorganisaties die personeel beschikbaar stellen of detacheren aan VCA-gecertificeerde bedrijven, welke werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico of werken in een risicovolle omgeving, zoals fabrieken, installaties, werkplaatsen en grote projectlokaties. VCU is daarom in eerste instantie bedoeld voor het uitzenden van personeel naar:

  • opdrachtgevers die VCA-certificaten opleggen;
  • bedrijven met een VCA-certificaat.

VCU is bedoeld voor organisaties, die medewerkers uitzenden waarbij sprake is van overdracht van hiërarchisch gezag. Dus het hiërarchisch gezag wordt uitgeoefend door de inlener.

Waarom VCU

In het kader van de ketenaansprakelijkheid vinden opdrachtgevers het steeds belangrijker dat bedrijven, die werkzaamheden voor hen uitvoeren, in het bezit zijn van het VCU certificaat.

Download het VCU Certificaat 2017/2020

Download het VCU Certificaat 2014/2017